Observatori Social Observatori Social Observatori Social

És un espai d’anàlisi, debat i reflexió que pretén estudiar l’actualitat i els desafiaments de la societat i divulgar el coneixement de les ciències socials i les humanitats, amb un interès especial en les àrees d’acció de la Fundació ”la Caixa”.

Veure'n més
Envia'l a un amic o amiga

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” és un espai d’anàlisi i reflexió que busca generar coneixement rigorós i actual de la societat en què vivim i difondre’l per enriquir el debat públic.

L’Observatori Social dona suport a la recerca i la reflexió, a fi d’esdevenir un referent en la difusió de coneixement rellevant i actual i acostar-lo a tots els segments de la societat per contribuir al progrés de la realitat que ens envolta.

L’Observatori Social genera coneixement per mitjà de convocatòries competitives. D’una banda, a través de la convocatòria anual de Recerca Social, que finança projectes que destaquen per l’excel·lència, el caràcter innovador i l’orientació social. D’altra banda, mitjançant convocatòries flaix per donar suport a projectes de recerca més curts sobre diversos temes socials. A més, amb l’objectiu de promoure la relació i el treball conjunt entre l’àmbit de la recerca i el de la pràctica (sector social i Administració pública) i augmentar l’impacte social de tots dos àmbits, l’Observatori llança també la convocatòria Connecta.

Les convocatòries competitives es complementen amb estudis propis sobre qüestions socials que proposen idees i resultats innovadors i científicament contrastats. L’Observatori té la vocació de fer arribar el coneixement que genera a tots els segments de la societat per contribuir a una presa de decisions informada i rigorosa. Amb aquest propòsit, el difon en diversos formats, com ara productes audiovisuals, informes i publicacions.

Vols rebre totes les novetats sobre CaixaForum Macaya puntualment en el teu correu?

L’Observatori Social integra, així mateix, una línia d’activitats de debat i reflexió que s’acullen majoritàriament a CaixaForum Macaya, però que també es duen a terme als altres CaixaForum.

pròximes activitats