Observatori ODS Observatori ODS Observatori ODS

L'Observatori dels ODS és un centre d’anàlisi creat per la Fundació ”la Caixa”, en col·laboració amb l’equip investigador de la Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica d’ESADE.

La missió de l’Observatori és fer un seguiment continuat del compliment dels ODS per part d’un grup rellevant i representatiu sectorialment d’empreses espanyoles.

Veure'n més
Envia'l a un amic o amiga

ENTRE ELS OBJECTIUS DE L’OBSERVATORI DELS ODS HI HA L’AVALUACIÓ DELS PROGRESSOS I LES CONTRIBUCIONS DE LES EMPRESES ESPANYOLES EN EL COMPLIMENT DELS ODS I DESENVOLUPAR O APLICAR MÈTODES QUANTITATIUS (KPIS) QUE PERMETIN MESURAR-NE ELS RESULTATS

Els objectius de l'Observatori són:

- Avaluar els progressos i les contribucions de les empreses espanyoles en el compliment dels ODS.

- Seleccionar el subconjunt de paràmetres, objectius i indicadors globals dels ODS amb incidència directa i dissenyar una mètrica vàlida per puntuar l’assoliment de cada paràmetre triat.

- Oferir anualment de manera informativa les dades bàsiques i les conclusions principals.

- Presentar eventualment estudis de casos i exemples d’acompliment de bones pràctiques, eines i iniciatives innovadores que es puguin reproduir en altres empreses.

- Convertir la plantilla d’indicadors d'avaluació dels ODS utilitzada per l'Observatori en una eina de consulta útil per a l’autoavaluació del conjunt d’empreses espanyoles.

- Promoure sinergies, punts de trobada i discussió entre empreses, on es puguin compartir bones pràctiques.

- Promoure el debat social i la conscienciació pública sobre la rellevància d’aquests objectius i del paper i la contribució de les empreses a l'hora d'assolir-los.

L’Observatori dels ODS presenta el tercer informe El potencial transformador dels ODS, en el qual s’analitza la contribució de les empreses cotitzades espanyoles a l’Agenda 2030, amb el focus a la Llei 11/2018 d’informació no financera i diversitat, i en el context de la Dècada de l’Acció. Durant aquesta dècada, encara serà més evident la necessitat d’introduir canvis en favor de la sostenibilitat mediambiental i consolidar un paradigma socioeconòmic per corregir-hi les desigualtats.

Vols rebre totes les novetats sobre Palau Macaya puntualment en el teu correu?

El nou informe alerta que la incorporació dels ODS a l’estratègia de les empreses espanyoles no avança al ritme necessari per poder tenir una economia sostenible per al termini fixat. Només el 55 % de les empreses espanyoles cotitzades presenten informes de sostenibilitat: tecnologia i comunicacions, energia i construcció són els sectors que assoleixen les xifres més elevades, entre el 70 % i el 80 %.

ANNEX

ANNEX

Annex independent del quart informe (2021). 

QUART INFORME

QUART INFORME

La contribució de les empreses espanyoles als Objectius de Desenvolupament Sostenible (2021).

TERCER INFORME

TERCER INFORME

La contribució de les empreses espanyoles als Objectius de Desenvolupament Sostenible (2020).

ANNEX

ANNEX

Annex independent del tercer informe (2020). 

SEGON INFORME

SEGON INFORME

La contribució de les empreses espanyoles als Objectius de Desenvolupament Sostenible (2019). 

ANNEX

ANNEX

Annex independent del segon informe (2019).

 

 

PRIMER INFORME

PRIMER INFORME

La contribució de les empreses espanyoles als Objectius de Desenvolupament Sostenible (2018).

RESUM EXECUTIU

RESUM EXECUTIU

La contribució de les empreses espanyoles als Objectius de Desenvolupament Sostenible (2018).