La Cultura a les Agendes de Desenvolupament Humà Sostenible

cicle de Reptes Socials

La Cultura a les Agendes de Desenvolupament Humà Sostenible

Avui dia és necessari integrar plenament la cultura en les polítiques de desenvolupament humà sostenible i documentar-ne, amb proves tangibles, el valor en les seves dimensions (econòmica, mediambiental, social, democràtica). Per això, el cicle es proposa treballar amb els actors dels diferents sectors (públic, privat, societat civil, acadèmia, ciutadania) per elaborar un sistema d’indicadors que permeti avaluar l’impacte de les polítiques, els programes i els projectes culturals per al desenvolupament en un marc global complex i multisectorial.

Coorganitzat amb: Fundació Interarts