Cap a una societat de la cura

cicle de Social

Cap a una societat de la cura

Tractarem d’assolir tres objectius: subratllar el valor de la cura en les nostres societats, prendre consciència de la vulnerabilitat de les persones, de les institucions i de la necessitat de la cura, i aprofundir en el que cal fer per protegir els assoliments de l’estat del benestar.

ACTIVITATS D'AQUEST CICLE