El paradigma de l'envelliment actiu, a debat

cicle de Reptes Socials

El paradigma de l'envelliment actiu, a debat

Estem davant d’una situació demogràfica i social desconeguda. Durant el segle XX es van guanyar 48 anys més de vida, de manera que ha augmentat dràsticament el que anomenem vellesa, que ja ocupa més de dues dècades de la nostra vida en molts casos. Els joves viuen pitjor que els adults i la gent gran, cosa que avui posa en qüestió el pacte intergeneracional. Ben aviat 14 milions de baby boomers arribaran a la vellesa amb interessos molt diferents dels dels seus predecessors, i reclamaran una nova manera d’entendre la vellesa, un nou paradigma que doni resposta a les seves necessitats, desitjos i expectatives. Donar resposta a aquest repte és la motivació que impulsa aquest projecte.

Direcció científica: Javier Yanguas, doctor en Psicologia Biològica i de la Salut

ACTIVITATS D'AQUEST CICLE