Conferències i Debats

Bretxa entre el món rural i el món urbà

En aquesta sessió es debatrà sobre com la bretxa entre el món rural i el món urbà és portada de molts mitjans de comunicació pel sorgiment de moviments i reivindicacions a causa del tractament desigual que reben les zones rurals a Espanya.

A càrrec de:

Presentador: Jordi Sevilla, economista

Debat posterior:

Ignacio Urquizu, alcalde d’Alcanyís

Laia Bonet, regidora de l’Ajuntament de Barcelona

Horaris

18.30 h

Organitzat per

Logo Observatorio Social web petit

En col·laboració amb

Periodico web web

MÉS ACTIVITATS D'AQUEST cicle de Reptes Socials